Giới thiệu Vũ hoàng

Công ty TNHH Hoá chất và Môi trường Vũ Hoàng được thành lập ngày 16/04/2008 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 452021000083 do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Tây Ninh cấp phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3900441450 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 13 tháng 12 năm 2008.

• Trụ sở: Lô 109, đường số 5, Khu Chế xuất & Công nghiệp Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh
• Điện thoại: (066) 3899078 – 3899076 – 3899077        Fax: (066) 3899075
• Email: vuhoang@vuhoangchem.com
• Website: www.vuhoangchem.com
• Mã số thuế: 3900441450
• Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong kinh doanh hoá chất số 1713/GCN-STNMT-MTg ngày 28/10/2008 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Tây Ninh cấp.

+ Nhà máy sản xuất khu vực Phía Nam:
Lô 109, đường số 5, Khu Chế xuất &Công nghiệp Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh.

+Nhà máy sản xuất khu vực Phía Bắc:
Khu Công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

+ Kho hàng:
Khu Công nghiệp Sóng Thần - Kho Hàng tại Nhà Máy Linh Trung III