PAC (Poly Aluminium Chloride)

 Hóa chất tạo bông, keo tụ PAC (Poly Aluminium Chloride) là chất trợ lắng, keo tụ sử dụng trong xử lý cấp nước, nước thải, nước nuôi trồng thủy hải sản (đặc biệt nuôi tôm, cá), dùng trong ngành dệt nhuộm, ngành giấy....

Hóa chất PAC Tăng hiệu quả quá trình keo tụ các cặn bẩn trong nước và nước thải, giúp tăng hiệu quả quá trình làm sạch các loại nước, bảo vệ môi trường.

Hàm lượng 10-30 % 

Dạng Lỏng - rắn